Aleksandrovac

Aleksandrovačka župa, ili samo Župa, je kotlina smeštena na području opštine Aleksandrovac u Rasinskom upravnom okrugu u centralnoj oblasti Srbije. Ona se nalazi u udolini između velikih planinskih masiva Kopaonika i Jastrebca, a sa juga i severa je ograničena rekama Zapadna Morave i Rasine.
Geografija
Rodopski planinski sistem zahvata masive: sa jugozapada Kopaonika (2.017 m) i njegovog ogranka Nerađa (1.350 m), sa zapada Željina (1.785 m) i Ravne planine (1.543 m) sa severa planine Goč (1.123 m) i njegovog ogranka Ljuktena (1.219 m), te planine Lisac (1.065 m). Sa istočne strane kotlinu zatvaraju ogranci Jastrebca (1.494 m). Župska kotlina ima površinu od 160,43 km² i dužine je 14 km a širine 11 km. Kotlina je blago nagnuta prema kruševačkoj kotlini na istočnoj strani. Takozvana Donja Župa predstavlja u stvari vinogorje i čini jednu trećinu opštine Aleksandrovac, koja ima ukupnu površinu od 386,55 km². Ostale dve trećine pripadaju brdskoj i planinskoj oblasti opštine. To je Gornja Župa, koja se prostire od kotline preko pobrđa sve do planinske oblasti u kojoj je 27 vrhova iznad 1.000 metara nadmorske visine.

Najniža kota Opština opštine Aleksandrovac je 186 metara u rečištu Pepeljuše u istočnom delu, a najviša kota na Željinu na Rogavskoj čuki 1.784 m nadmorske visine. U planinskom, delu, u dolinama većih rečnih tokova postoje nekolike kompozitne doline, što je naročito karakteristično za gornji tok reke Rasine, gde se iz Mitrovog Polja pod Željinom i Gočem, uzanom klisurom ulazi u pleško polje a posle tesnaca na Skačku u ravnicu kod Grčaka, prema Budilovini i Milentiji.